yukleniyor
menu
alo
0.00 ₺
bakiyem
sepet
bell

Hesap Bilgilerin Başarılı Bir Şekilde Güncellendi!

Kapat
iptal
sepet
Sepetim
Toplam 0 Ürün
0,00
Siparişi Tamamla
X
Hamidiye uygulaması logosu
Hamidiye
Hamidiye
yıldızyıldızyıldızyıldızyıldız
İNDİR -- Google Play'de
İNDİR --App Store'da
iptal
iptal
iptal
iptal
iptal
Suyunuz Mu Bitti?
iptal

 

Sayın Kullanıcımız, 

Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu üyelik sözleşmesi ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Bu web sitesinde (“SİTE”) yer alan onay kutucuğunu işaretleyerek Üye Ol işaretine basmanız neticesinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.  Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR VE TANIMLAR

SÖZLEŞME TANIMLARI:
Bu sözleşmenin uygulanmasında;

SİTE:HAMİDİYE KAYNAK SULARI SANAYİ VE TURİZM VE TİCARET A.Ş.  tarafından belirlenen çerçeve içerisinde hizmetlerin verildiği ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

KULLANICI: Siteye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. 

ÜYE:HAMİDİYE'den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, HAMİDİYE tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişi kısaca "ÜYE" olarak anılacaktır.  18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. 

LİNK:SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK:SİTE'de veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:HAMİDİYE ile SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişiler arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşmedir. Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması(https://hamidiye.istanbul/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi), Çerez Politikası(https://hamidiye.istanbul/kurumsal/cerez-politikasi) ve Aydınlatma Metinleri(https://siparis.hamidiye.istanbul/) ve Gizlilik politikasının(https://hamidiye.istanbul/kurumsal/cerez-politikasi) sayfaları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve bütünü niteliğindedir.

 

KİŞİSEL BİLGİ:Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, ziyaret tarihi, saati, domain tipi, browser tipi vb bilgilerdir.

SİTE KULLANIM ŞARTLARI:

Bu SİTE'de sunulan hizmetlerHAMİDİYEtarafından sağlanmaktadır. Hamidiye SİTE'nin yasal sahibi olduğundan SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi de ona aittir. HAMİDİYE ürünlerin niteliği, fiyatı gibi konular ile SİTE içeriği, görseli, bilgileri, formları serbestçe belirler.

HAMİDİYE tarafından sözleşme koşulları tek taraflı olarak her zaman değiştirilebilir, işbu değişiklikler sitede yayınlandığı anda bağlayıcı olur. SİTE’ye erişim sağlayan veya hizmetlerinden yararlanan gerçek ve tüzel kişi, HAMİDİYE tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş addedilir. 

HİZMETLERİN KAPSAMI:

HAMİDİYE’nin SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle suyun Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaret yoluyla ALICI’ya tesliminden ibarettir. HAMİDİYE tarafındanwww.siparis.hamidiye.istanbul  adresinde satışa sunulan suyun; ÜYE talebinden sonra tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde taahhüt edilen sürede malın müşteriye ayıpsız olarak teslimi ile bedelinin tahsilidir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

HAMİDİYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

HAMİDİYE,SİTE üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’lerine ve/veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklemediği gibi, link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti de vermemektedir. 

Hamidiye, Üye’lerin bilgilerini Site’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.

Hamidiye, Site’de yer alan Aydınlatma Metni’ninde belirtilen işleme amaçlarına aykırı düşmemek kaydıyla, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve  kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. 

SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında HAMİDİYE’nin herhangi bir yetkisi ve sorumluluğu olmadığından, bu sitelerin kullanımından kaynaklı zararlar HAMİDİYE’ye rücu edilemez.

HAMİDİYE link verilen web sitelerine erişimi tek taraflı kararı ile kesebileceği gibi, erişimi kendi yazılı muvafakatine de bağlayabilir, erişimi engelleyebilir.  

HAMİDİYE, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak online satış sebebiyle stokların, ürün çeşitliliğinin ve sair hususların her an değişebileceği dikkate alınarak SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği ve sair konularda HAMİDİYE’nin garantisi ya da taahhüdü bulunulmamaktadır. HAMİDİYE, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması durumunda; oluşan zarardan mesul değildir. HAMİDİYE ‘ye kusur atfedilemediği hallerde herhangi bir sorumluluk da atfedilemez.

SİTE kapsamında üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı HAMİDİYE’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, HAMİDİYE çalışanlarının ve yöneticilerinin, HAMİDİYE yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. 

KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından HAMİDİYE yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üye, Hamidiye’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebiyle uğrayacağı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Hamidiye’ye bildirmekle yükümlüdür. Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla kurulur.

Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

ÜYE, SİTE'nin  kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini, yüklenen (download),paylaşılan dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü zarar verici unsurdan koruma konusunda SİTE'nin garanti vermediğini bilmekte ve kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan HAMİDİYE sorumlu değildir. ÜYE yalnızca hukuka uygun ve kişisel amaçlarla işlem yapmakla yükümlü olduğundan, SİTE dâhilinde yaptığı her işlemlere dair hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir

İşbu SİTE'de bulunan fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin, resimlerin markaların, slogan ve diğer işaretler ile bunların korunmasına yönelik programlar, görsel efektler ve SİTE'nin görünümü içeriği tamamen HAMİDİYE’nin mülkiyetinde olmakla hukuka aykırı kullanımı cezai ve hukuki müeyyideye tabiidir.  HAMİDİYE’nin işbu SİTE Kullanım Şartları dâhilinde açıkça yetki vermediği hallerde telif haklarına dair unsurlar, markaları, görsel sunumlar, hizmet ve diğer bilgiler veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca değerlere yönelik tüm hakları mahfuzdur. 

SÖZLEŞMENİN DEVRİ:

HAMİDİYE işbu sözleşmeyi gördüğü lüzum üzerine her zaman bildirimsiz olarak kısmen veya tamamen üçüncü şahsa devredebilir. Ancak ÜYE bu sözleşmeyi kısmen veya tamamen devredemez. 


 

SÖZLEŞMENİN FESHİ:

HAMİDİYE, Üye’nin Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun HAMİDİYE tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Üye’nin statüsüne son verebilir. 

 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.

 

MÜCBİR SEBEPLER:

Tarafların, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tabii afetler, salgın hastalık, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, savaş, iç savaş, grev, lokavt, yangın v. s. gibi mücbir ve muhik sebeplerden dolayı bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ifa edememeleri halinde, mücbir sebep haline maruz kalan taraf, diğer tarafa mücbir sebep durumunu derhal yazılı olarak bildirir. Mücbir sebep süresi boyunca tarafların edimleri askıya alınır. Taraflar mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten birbirlerine karşı sorumlu olmayacaklardır.

 

SÖZLEŞME’NİN YORUMU

İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

İHTİLAFLARIN HALLİ:

İşbu "Web Sitesi Kullanım Şartları Ve Üyelik Sözleşmesi"nden kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL:

"İşbu "Web Sitesi Kullanım Şartları Ve Üyelik Sözleşmesi", HAMİDİYE tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. ÜYE'lerin, işbu sözleşme hükümlerini kabulü Üyelik onayı vermesi ile gerçekleşir.  

 

Suyunuz Mu Bitti?
Kampanyalar
indirim

indirim